Välkommen till ViSomFinns

_______________________________________________________________________

 

 

            Denna hemsida är framtagen och drivs av en grupp privatpersoner som förlorat en eller flera anhöriga i     Tsunami-katastrofen i Thailand den 26 december 2004.

Här skall drabbade få möjlighet att mötas i ett slutet forum för att diskutera, hjälpa varandra och knyta kontakter.

Vi fäster stor vikt vid att detta forum är och skall förbli slutet, vilket innebär att enbart drabbade personer med nära anhöriga skall ges tillträde till det forumet för nära anhöriga.

Vi har även ett Öppet Forum för de som har drabbats på annat sätt.

För att få tillgång till detta Öppna Forum, var vänlig använd "Kontakta oss".

.

 

Till det öppna forumet

Till forumet för nära anhöriga

Kontakta oss